2009/12/29

Hypermasculinity sa Utong ni Big Brother

Sa Christmas week ng Pinoy Big Brother (PBB) Double Up, ipinakilala si Aninna "Super G" Ucati, dating housemate sa German Big Brother. Tinawag siyang "Super G" dahil sa di karaniwang laki ng kanyang cup size. Tila selling point ng isang produkto ang kanyang malalaking dibdib. Ito ang ginamit para maengganyo ang mga manonood na araw-araw sumampalataya sa "teleserye ng totoong buhay." Si Aninna ay isang komoditing ipinasok sa loob ng bahay ni Kuya bilang regalo sa lalaking noo'y nagdiriwang ng kaaarawan--sa hudyat ay lumabas mula sa loob ng malaking kahon si Aninna at masayang binati ng "Happy Birthday!" ang isa sa mga binatang housemate.

Pinatunayan ng PBB kung gaano ka-hypermasculine ang kulturang nais pairalin ng mga naghaharing puwersa sa lipunang Pilipino. Sa pamamagitan ng pangmadlang midya, mas madaling naisasakatuparan ang layuning ito, mas malawak din ang masang naisasailalim sa ganitong impluwensya.

Sa loob ng bahay ni Big Brother, tila ba wala nang iba at higit pang mahalagang bagay tungkol sa babae bukod sa pisikal na anyo; sa kaso ni Aninna, ipinagpalagay na ang kanyang malalaking dibdib ang nagpapabuo sa kanyang pagkatao, at wala nang iba pang bagay na maaaring makapaglarawan sa kanyang personalidad (halimbawa, ang kanyang mga personal na paniniwala o pilosopiya, ang kanyang mga interes at mga bagay na kinagigiliwan o kinaiinisan). Sentro ng kumbersasyon ng mga housemates ang kanyang dibdib. Mismong mga hosts ay ito rin ang bukambibig. Nariyang makaririnig ka ng mga komentong "Grabe, ang laki ng boobs niya," "Parang tatlo ang ulo niya," "Sinlaki ng ulo ni Hermes (isa sa mga lalaking housemates) ang boobs ni Super G." Sinisimento nito ang makalalaking kaisipan na "women are constructed (by this society) to be seen, not to be heard." Nakatutulong ang makalalaking kaisipang ito sa pagpapanatili ng kulturang pabor sa isang makalalaking lipunan. Hindi na nakapagtatakang hindi pa rin nagigiba ang mga babaeng stereotype sa telebisyon (halimbawa ng mga stereotype na ito ang birhen, ang pokpok, at ang mapagmalasakit na ina).

Kahit na naniniwala si Aninna, ang mga lalaki, at ang mga babaeng isip-lalaki, na ang pagkakaroon ng malalaking suso ay nakakatulong para maging mas feminine ang babae, ito ay nananatiling indikasyon ng eksaheradong male stereotype at makalalaking kultura't kaisipan. Pinagdidiinan nito ang kulturang pinamamayanihan ng makalalaking kaisipan, katulad ng popular na paniniwalang ginagamit para masukat ang pagiging "tunay na lalaki." Sa isang lipunang makalalaki, hindi kalabisan ang pagiging hypermasculine. Pabor pa nga ito sa mga nagtataguyod ng ganitong kalakaran. Mas mainam para kay Big Brother kung magiging mas mapintog ang mga utong niya.

At dahil baka kailanganin ko ng kakampi, ngayon magandang ipasok ang pahayag ni Isagani Cruz (1991) sa kanyang sanaysay na "Ang Kabastusan ng mga Filipino." Ayon sa kanya, "ipinapasok ng mga lalaki sa utak at sensibilidad ng mga babae ang maling kamalayan para hindi pumalag ang mga inaaping babae."