2010/01/18

Kapag Kapitalista ang Nanawagan ng "Save the World"

"Wanna make a real difference? Then get a Globe Tattoo."

Sa bagong TV commercial ng Globe Tattoo, itinanghal kung paano mag-"save the world" sa pamamagitan ng pinakabagong serbisyong kaugnay ng kanilang produkto. Ngayon, maaari nang tumawag at mag-text gamit ang kompyuter at internet connection basta't naka-Globe Tattoo. Mga seksing heteroseksuwal na petiburges at ang kanilang hangaring sagipin ang Inang Kalikasan ang nanguna sa patalastas na ito.

Isang dolphin ang natagpuang walang malay sa dalampasigan. Buti na lang at dala ng pangunahing babae ang kanyang laptop at Globe tattoo (sa beach!) kaya't agad niyang nakontak ang mga kauri para mailigtas ang naghihingalong lamang-dagat.

Kahit palasak na, maganda pa ring pakinggan ang panawagang magpaka-eco friendly lalo't isyu sa dekadang ito ang climate change. Bilang estratehiya, ikinakabit ngayon ng Globe ang isang tila napakadakilang misyon sa kanilang produkto para ito ay magkaroon ng malalim na silbi o esensya. Na maaaring matupad ang anumang layon o hangarin sa pamamagitan ng birtuwal na pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kanilang mensahe.

Bukod dito, kapansin-pansin din ang bagong disenyo o "skin" ng gadget na ito--ang mapa ng Pilipinas at mga simbolo at kulay na gaya ng nasa bandila. Sa pamamagitan din nito ay inaasahang maiaangat ang antas ng "pag-ibig sa bayan" ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan na siyang target market ng Globe. (Kahalintulad ng mensaheng ipinaaabot ng Ako Mismo dog tags, Three Stars and A Sun apparel, at iba pang gamit o produktong may mukha ni Manny Pacquiao, Jose Rizal, Ninoy Aquino, may mapa ng Pilipinas, may araw at mga tala, atbp.)

Sa TV ad ng Globe, parang ang "hot and sexy" pala ng aktibismo.

Anu-ano ang maaaring ipahiwatig ng TV commercial ng Globe Tattoo?

Itinutumbas ng Globe ang abstraktong konsepto ng nasyonalismo sa pagkakaroon ng mga produktong "nagpapatunay" ng pagmamahal sa bayan. Ngayon, napakadaling maging makabayan; isa sa mga paraan ay bumili ng Globe Tattoo na may iconic na imahen ng Pilipinas. Pinagkakakitaan pa nila ngayon ang sumisidhing damdamin ng mga Pilipino sa "pagka-Pilipino," habang pinabababaw ang pagka-Pilipino.

Sa kanilang TV ad, malinaw na ineengganyo ang mga Pilipinong bumili ng kanilang produkto. Pero bukod pa rito, pinaniniwala rin nilang sapat na ang internet at birtuwal na identidad at birtuwal na realidad para maipakita ng isang indibidwal ang kanyang partisipasyon at opinyon hinggil sa iba't ibang isyung panlipunan.

"Call an army. Organize change. Save the world."

Nauna nang pinatunayan ni Mong Palatino na bagamat nakatutulong, lubhang kulang ang "virtual activism" para tunay na maorganisa ang mga tao, lalo na ang mga marginalized na bahagi ng lipunan. Dagdag pa niya:
Activism demands sacrifice. Struggling for change is difficult because its aim is to dismantle the exploitative structures of the status quo. Those who wield power would not easily surrender their hegemony. It is important for change crusaders to learn these “inconvenient truths” about activism. (Palatino, 2010)
Kung internet din lang ang sasandigan, magiging napakahirap ngang abutin ang nakararaming mga Pilipino. Limitado lamang ang bilang ng mga Pilipinong may access sa internet. Katunayan, ayon sa Internet World Stats, 24.5% lamang ng kabuuang bilang ng ating populasyon ang nakabibisita sa worldwide web. At karamihan dito ay mga kabataang petiburges. Dahil sila ang karaniwang may access at kaalaman sa paggamit ng teknolohiyang ito, sila ang hinihikayat ng Globe na mag-"save the world." Pansining mga kabataang mataas na peti-b lamang ang itinanghal sa kanilang bagong patalastas. Gusto rin bang iparating ng Globe na nasa kamay lamang ng mga kabataang ito ang ikabubuti ng lipunang ginagalawan nila? Hindi ba masyadong mapanghati ang ganitong palagay?

Sa halip kasi na iugnay ang petiburgesya sa mga talagang nakararanas ng pagsasamantala at di-pagkakapantay-pantay, sa mga uring hindi naman nakagagamit ng kompyuter at internet at walang kakayahang bumili ng Globe Tattoo, inilalayo ng Globe ang relasyon sa pagitan ng mga uring naaapi at mga uring maaaring maging kaalyado at pinalalabo rin ang ugnayan sa pagitan ng mga uring ito. Totoong "kabataan ang pag-asa ng bayan," gayonman, nasa kamay lang ba nila ang ikapagbabago ng takbo ng lipunan? Ang kakayahang pamunuan ang lipunang magtataguyod ng pagkakapantay-pantay at magtatakwil sa kabulukan ng pyudalismo't monopolyo kapitalismo ay nasa uring proletaryado. Kaya siguro hindi mga factory worker ang ipinakitang nagliligtas ng dolphin sa pamamagitan ng broadband sa pinakabagong TV ad ng Globe Tattoo.