2010/01/08

Pag-ibig Ayon Kay Ronald McDonald


Sa pinakabagong patalastas ng McDonald's, muli nating naramdaman ang kainosentehan ng batang pag-ibig sa pakikipagkita ng binatilyo sa dalagang kaedad niya. Ipinahihiwatig na mayroong unawaan ang dalawa, at sa McDonald's marahil nila napiling mag-date. Ibayong kilig ang dulot nito sa mga kabataan, pati na rin sa mga matatandang minsan sa kanilang buhay ay nakaranas din ng puppy love.

Ganito rin ang tema ng nauna pang TV ad ng McDo, umiikot sa first love sa saliw ng "Huling El Bimbo" ng bandang Eraserheads. Masarap nga namang balik-balikan ang ganitong mga pagkakataon sa buhay. Nostalgic. Kaya't tila masarap magtungo sa pinakamalapit na branch ng McDo at mag-senti habang ngumangasab ng BurgerMcDo at fries.

Ito mismo ang gustong mangyari ng mga namumuhunan. Sa pamamagitan ng ganitong ad campaign sa telebisyon ay madaling nahihimok ang mga konsyumer na magtungo sa McDo, nang sa gayon ay maitransporma ang cerebral na konsepto ng pag-ibig sa anyo ng tubo o kita.

Ayon kay Bienvenido Lumbera (1979), "kung tutuusin, walang dalawang tao ang dumaranas ng pag-ibig sa magkaparehong paraan. Bawat isa sa ati'y may partikular na karanasan, at katapatan ng ating mga salita at kilos sa partikular na karanasang iyan ang siyang nagpapakilala sa likas na kulay ng ating pagtatangi sa tao." Kaya't nakapagtatakang maraming nakaka-relate sa mensahe ng mga patalastas ng McDo. Nagagawa nitong masaling ang pinaka-vulnerable na bahagi ng ating ulirat at kamalayan. Ganito ba kababaw ang tingin sa atin ng mga namumuhunan?

Sa mundong nilikha ni Ronald McDonald, ang pag-ibig ay sing-init lamang ng pritong manok at sintamis ng Coke float.