2010/02/02

Ang Tamis at Pait sa Pagngunguyngoy: Mga Love Song at Superstructure

Sino ba namang hindi kikiligin sa mga awit ni Taylor Swift? Nakahahalina hindi lamang ang kanyang mga kanta, pati na rin ang imaheng kasamang inilalako ng korporasyon at superstructure na nakikinabang sa mga ito. At mukhang sila nga ang tunay na kinikilig sa bawat dolyar na kapalit ng mga album at iba pang merchandise ni Taylor Swift.

Hit sa mga kabataan ang mga kanta ni Taylor Swift. Kahit nga ang pinsang kong mag-aapat na taon pa lamang ay memoryado ang mga ito. Madaling sundan ang mga kantang ito, nakaka-LSS (last song syndrome). At kahit hindi ka pamilyar sa mismong singer, siguradong nakasalubong na ng mga tenga mo ang pop country na musika, maaaring sa loob ng pampasaherong bus habang pauwi sa inyo, o sa loob ng mall na tinatambayan matapos ang eksaminasyon.

Sa sobrang pa-sweet ng mga kantang tulad ng kay Taylor Swift, hindi mo na kailangang problemahin pa ang mataas na presyo ng asukal sa merkado ngayon. Ang bawat nota at salita sa mga kantang "Love Story," "White Horse," o kaya, "You Belong With Me" ay sapat na para patamisin ang mapait na kape at malumbay mong buhay. Ito ang gayuma ng mga awit ng banyagang singer. Ito ang pangako ng mga love song.

Kinukunsinti ng mga love song ang mala-soap operang pagdambana sa kapangyarihan ng pag-ibig, lalo na ngayong buwan ng Pebrero. Mayroong theme song ang anumang yugto sa buhay-pag-ibig ng mga konsyumer. Sa ngayon (habang sikat pa si Taylor Swift), soundtrack ng mga kabataang nasa kasibulan pa lamang ang mga awit ni Taylor Swift, pagkat pangunahing itinatampok sa mga ito ang bittersweet na karanasan sa pagsabak sa young love, sweet love slash puppy love.

Sa puntong ito masarap pag-usapan ang mga sumusunod:
  1. Anong klase ng pag-ibig, bilang sentral na usapin sa mga love song, halimbawa, sa mga awit ni Taylor Swift, ang pinalulutang ng mga lumikha nito?
  2. Anong imahen ng babae/pagkababae ang itinataguyod sa mga love song, halimbawa, sa mga awit ni Taylor Swift?
  3. Bakit at paano bumebenta ang mga ganitong klase ng awitin?
  4. Ano/Anu-anong mga institusyon o superstructure na nakikinabang sa pagpapalaganap ng kulturang inilalako sa pamamagitan ng mga love song?
  5. Ano/Anu-ano ang kapakinabangan ng mga institusyon o superstructure mula sa pagpapalaganap ng ganitong klase ng mga awit?
  6. Paano tinatanggap/pinoproseso ng tagapakinig ang mensaheng subliminal na itinatawid sa pamamagitan ng mga love song?