2010/02/21

Girl Power sa TV Ads, Pelikula, at Men's Magazine

Sa mga TV commercial ng sikat na hair conditioning product, ang mga endorser ay mga babaeng bantog sa kani-kanilang mga larangan--sa mga larangang "panlalaki," tulad ng car racing/drag racing at billiards. Sa mga ads na ito, ipinakikitang "kahit sila'y babae lamang," nagawa nilang maging matagumpay at manatiling maganda (ang mukha, buhok, at katawan). Isasahog sa ad ang mga overrated na ideyang "beauty and power" bilang islogan, katabi ang logo ng produktong ineendoso. Sa ganitong paraan, naikakahon nila ang konseptong "girl power" sa paniniwalang kapag nagagawa ng mga babae ang mga bagay na panlalaki lamang, saka lamang nakukuha, naaabot, nahuhubog ang at nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay.

Girl power--kapag napiling magtungo ni Ate sa Middle East para maging welder, o kapag nagtungo si Nanay sa Hilagang Amerika para maging construction worker.

Sa pelikulang She's The Man (2006) na pinagbidahan ni Amanda Bynes, kinailangan pa niyang magpanggap na lalaki para makasali sa soccer team at mapatunayang hindi hadlang ang pagiging babae para maging magaling sa isport na napili. Girl power ang mensaheng nais ipaabot ng pelikulang ito sa mga manonood.

Nakapagpapataas din daw ng kumpiyansa sa sarili ang pagpo-pose nang seksi sa mga men's magazine. Naipapakita ng mga artista at modelong sumasabak sa mga seksing pictorial ang kanilang pagkababae (femininity), lakas ng loob (confidence), at tapang (courage), mga katangiang binansagang seksi ayon sa makalalaking kaisipan. Ito kasi ang hinahanap ng lalaki sa isang babae. Nahuhumaling ang mga lalaki sa mga babaeng hindi nahihiyang ipakita ang kanilang sekswalidad. Ito ang kanilang bersyon ng girl power.

Lumalabas na ganitong pananaw hinggil sa girl power ang napalulutang sa pamamagitan ng pangmadlang midya. Ano ang problema rito?

Ano/anu-ano ang mga pamantayang ginagamit sa pagtukoy o pagsukat sa girl power? O kaninong pamantayan ang umiiral?

Kapansin-pansing ang konsepto ng girl power na hinuhubog sa pamamagitan ng pangmadlang midya ay makalalaki. Makalalaki dahil pumapabor ang kasalukuyang pananaw hinggil sa girl power sa kapritso at pangangailangan ng patriyarkal na lipunan. Sa ganitong lagay, kailangan pang patunayan ng babae ang kanyang sarili gamit ang panukat na itinakda ng makalalaking lipunan.

Kung gayon, ako na isang babae ay magiging kapantay lamang ng mga lalaki kapag nakumbinsi ko sila na kaya kong makipagsabayan sa mga larangang matagal na nilang pinaghaharian (halimbawa nga, sa isports o kaya'y sa komersyo). Para mapatunayang pantay ang mga babae't lalaki, maaaring umabot' sa puntong kailangan ko pang magpanggap na lalaki, o maging parang lalaki. At maipakikita ko lamang ang aking tapang kung kaya kong i-display at ipangalandakan, hindi ang laman ng puso at isip, kundi ang aking laman at katawan. Kung magpo-pose ako nang seksi, para kanino ba ako naglalantad, para sa sarili ko o para sa kalalakihang siyang target market ng mga men's magazine?

Sino ang tunay na nakikinabang sa kasalukuyang pananaw ukol sa girl power na hinuhulma ng midyang pangmasa?