2010/07/05

Ang Gramatika at ang Rebelyon ng mga Jejemon

Nagagalit ang mga jejebusters dahil nababalahura raw ang wika dahil sa maling gamit rito ng mga jejemon. Sabi ni Layeta Bucoy sa kanyang FB wall, maaaring bored ang mga kabataang ito kaya’t pinalalamutian nila ng mga upper case at lower case na titik at iba pang simbolo ang kanilang mga text messages, Friendster shoutouts, o FB status updates. At sino ba naman ang nag-imbento ng gramatika? Sino ang nagsabing ito ang tama at kung gayo’y dapat sundin? Hindi ba’t buhay at dinamiko ang wika at ang siyang mapagpasiya ay hindi ang wika mismo kundi ang mga gumagamit nito?

Maaaring itumbas ang mga naratnan nang gabay sa paggamit ng wika, sa pagbaybay at sintaksis, sa umiiral na estado sa ating lipunan. Sapagkat sa estadong ito nakikinabang ang naghaharing uri, mahalagang ito ay mapanatili. Ang sinumang magtangkang umaklas mula sa mga nakasanayan nang paraan ng pagbaybay at pagbuo ng mga pangungusap, ay tiyak na ipapako sa krus nang sa gayon ay hindi pamarisan. Kaya sa mga paaralan, kinukondena ng mga guro ng Filipino at Ingles ang mga jejemon, at sila’y pinagtatawanan sa klase.

Ipinamamayagpag ng naghaharing puwersa ang kanilang uri kaya’t dinadaot nila ang mga jejemon at idinadamay ang mga kauri ng mga jejemon nang sa gayon ay maiwasang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga ito. Ang mga estudyante ko sa high school halimbawa, na pawang anak ng mga uring manggagawa (ang kanilang mga magulang ay karaniwang factory worker sa EPZA, tricycle driver, may-ari ng maliit na karinderya, o di kaya’y DH sa Hongkong), ay kinikilala ang kanilang mga sarili bilang mga anti-jejemon gayong kung tutuusi’y katulad nila ay nasa abang antas din sila ng lipunan.

Ayon kay Roland Tolentino (2010), “sa pagitan ng direktang politikal na pakikitunggali lamang magkakaroon ng lagusan para sa politika na pagkamamamayan ang naisantabi. Sa ngayon, ito munang asersyon sa larangan ng kultural, ang tahimik na namamayagpag dahil nga sa presensya at substansya ng gitnang uri na mahilig sa alituntunin at proseso...” Sa ngayon, sa arena ng gramatika nakikipagtunggali ang mga jejemon. Susubukan itong pigilan ng naghaharing uri, kasangkapan ang mga jejebusters, bago pa man makapanganak ng pagbabagong politikal.