2010/09/07

Bakit Filipino ang Napili Mong Ituro?

Paulit-ulit ang tanong, "Bakit Filipino ang napili mong ituro?" Nagtapos ako ng BA Communication Arts sa UP Los Banos at kung tutuusi'y pwede akong magturo ng Ingles lalo na ngayong sinasabing in-demand ito at hayok na hayok  sa wikang ito ang maraming eskwelahan--para sa katuparan ng kani-kanilang vision-mission, ang makapagprodyus ng mga mamamayang "globally competitive."

Ang palagi kong isinasagot ay ito--corny mang pakinggan pero mahalaga sa aking Filipino ang ituro dahil ako ay kabilang sa panahon at lipunang mas nagpapahalaga sa wikang Ingles at nag-eetsapwera sa wikang Filipino. Sa minimum, ito sana ang gusto kong maiambag. Kung magkakaroon ng dahilan ang aking eksistensya, ito na 'yun.

Pero may mas malalim na dahilan kaakibat ng aking malay na desisyong magturo ng Filipino. Sabi sa panayam ni Bienvenido Lumbera, "Nakita ng mga lider-estudyanteng naglalayong baguhin ang lipunan na kailangan nilang makaugnay sa nakararami, at ang Ingles ay nagiging sagwil sa halip na kawing sa kanilang pakikiisa sa masa" (2003). Batid kong sa pamamagitan ng pagtuturo ng wika at panitikang Filipino, mas mapapalapit ako sa masa, mas mailulubog ko ng sarili sa masang nais paglingkuran. Ito ang mas madulas na paraan, palibhasa'y ang wikang kinagisnan ng aking mga estudyante ay Filipino (o Tagalog-Cavite, o kaya'y 'yung tinatawag na "educated Manila Tagalog," kung gustong magpakateknikal). Ito ang mas madaling paraan para maigiya ang masang estudyante sa pagkamulat sa tunay nilang kalagayan sa lipunan, at nang sa gayon ay mapakilos at mahikayat silang makiisa tungo sa hinahangad na pagbabagong tunay at ganap.

Mahirap at ambisyoso ang aking layon. Sa ngayon, kailangan ko munang bakahin ang makaluma, atrasado at pyudal na kairalan sa eskwelahan.