2012/02/27

Pag-ibig sa Huling Yugto ng Monopolyo Kapitalismo (Part 1)

Posible pa rin palang umusbong ang pinakamatamis na pag-ibig sa pinakamararahas na kondisyon. Nagkaroon ng pintig ang pag-ibig natin sa gitna ng pinakahuli't nabubulok na yugto ng kapitalismo--sa panahon ng oil price hike, tuition and other fee increases at konsumerismo, kasabay ng tumataas na bilang ng mga kaso ng panunupil sa karapatang-tao, pagdukot at pagpatay.

Nagkakilala tayo sa panahon ng pag-usbong ng mga instant messenger at social networking site. Sa isang burgis na set-up, pinagdugtong ng kuryente, bytes, at text messages ang buhay natin.

Sa loob ng halos limang taon, magkahawak-kamay tayo sa isang burgis na relasyon. Pero masasabi kong mas malalim nating nakilala ang isa't isa nang ipinailalim natin ang mga personal na batayan sa mas malawak at dakilang layuning pambansa-demokratiko. Inibig natin ang isa't isa habang mulat tayong nakikipagtalik sa bayan.

Mga istrimer, plakard at effigy na ang nagdudugtong sa dati'y hiwalay nating interes. Ngayon, magkasama nating iniigpawan ang mga kahinaa't kontradiksyon. "Ang kilusa'y batbat ng mga kahinaan," paalala nila--pero hanggat nariyan kang nagpupuna sa aking mga kamalian, malakas ang loob kong magwasto, ilang ulit man akong magkamali.

Tayong dalawa, at ang 99%, hanggang tagumpay.