2012/03/05

Ang Lumpen-Proletaryado, Lumalalang Krimen sa UPLB at Mas Malalang Krisis-Panlipunan

Bago matapos ang taong 2011, natagpuan ang katawan ng ginahasang estudyante sa may laylayan lamang ng UP Los Banos. At nitong Pebrero naman, nabalita ang panggagahasa sa isang highschool student; kasunod ang panghoholdap at pananaksak sa isa na namang estudyante ng UPLB nitong unang linggo ng Marso. Sa loob ng limang buwan, tatlong kaso ng pagpatay at krimen na agad ang naitala. Sa lahat ng ito, biktima ang mga estudyanteng petiburges. Kaugnay ng nakaaalarmang pagtaas ng kriminalidad ang lalo pang pagkapit sa patalim ng mga tinatawag na lumpen-proletaryado.

"Dahil maraming walang hanapbuhay sa kalunsuran at kanayunan, patuloy na lumalaki ang lumpen-proletaryado. Latak ng lipunang Pilipino ang saray na ito. Ang paglitaw nila ay resulta ng sapilitang kawalan ng magawa [at ng hanapbuhay]. Binubuo sila ng mga magnanakaw, maton...at iba pang elementong nabubuhay sa gawaing antisosyal." (Guerrero, 1970)

Palatandaan ng lumalalang krisis-panlipunan ang pagdami ng mga kawatan sa komunidad. Biktima ng mga kriminal ang mga walang muwang na estudyanteng napatay. Biktima naman ng lipunan ang mga lumpen-proletaryadong umutas sa buhay nila.

Sinibak na ang hepe ng Los Banos Police, nangako pa ng isandaang libong pisong pabuya ang pulisya sa ikadadakip ng mga suspek, at nangako naman ng mas mahigpit na seguridad ang tsansilyer ng UPLB pero hindi malulutas ng alinman sa mga ito ang lumalalang kaso ng panggagahasa, pagnanakaw at pagpatay sa komunidad. Sa halip, hanggat hindi natutugunan ang pangkalahatang suliranin ng bayan, lalo lamang dadami ang bilang ng mga kababayang mangangahas na gumampan ng mga gawaing antisosyal. Samakatuwid, hanggat hindi tinutugunan ng kasalukuyang rehimen ang namamagang bilang ng mga walang trabaho at lupang  masasaka, at habang lalong itinutulak sa pader ng pagkaduhagi ang mga Pilipino, mapipilitan lamang ang maraming pumasok sa mga ilegal na gawain.

Maraming naniniwala na isang mapayapang komunidad ang UPLB pero sa loob ng mahabang panahon ay hindi ito ang nangyayari. Bago pa man bumandera sa mga social networking site, news websites, at telebisyon ang balita ng pagpatay sa mga estudyante, dati nang nakararanas ng pandarahas ang mga estudyante, guro at kawani ng UPLB.

Hindi totoong "peaceful" sa UPLB.

Nakalimutan na ba nating mismong dating tsansilyer ng UPLB na si Wilfredo David ay kinasangkapan ang mga campus police para gamitan ng dahas ang mga estudyanteng nagprotesta sa harap ng kanyang tanggapan laban sa sistematiko at malawakang politikal na pangggipit sa lalo na sa mga aktibista sa UPLB? Resulta nito, isa sa mga estudyanteng nagrali noong 2003 ang binambo sa ulo at naratay sa pagkakoma (comatose). Bukod pa ito sa tahasang pangingialam ng dating tsansilyer sa EIC examination sa UPLB Perspective, opisyal na pahayagang pangkampus ng pamantasan.

Mas tumintindi pa ito nang maging tsansilyer si Luis Velasco. Tumingkad ang militarisasyon sa kampus, lalo na nang maging dekano ng Office of Student Affairs si Lt. Col. Vivian Gonzales. Hayagan ding siniraan at tiniktikan ang mga aktibistang mag-aaral, kasangkapan rito ang mga militar, intelligence agents, fraternity na kinabibilangan ni Velasco at maging ang mga kadete ng ROTC.

Higit na mas marahas ang komersyalisasyon at pribatisasyon ng edukasyon na tiyak namang ramdam na ramdam ng mga mag-aaral ng UPLB. Marami sa mga estudyante ang hindi nakapasok sa tanyag na pamantasan dahil sa napakamahal na matrikula. Samantala, nalulunod naman sa utang ang mga magulang ng mga estudyanteng kahitpaano'y nakapag-aaral ngayon sa UPLB. Isa rito ang kapapanalo pa lamang bilang tagapangulo ng University Student Council (USC) na si Ynik Ante, na ngayon ay tinanggihan ng Central Electoral Board (CEB) na maiproklama sa dahilang walang kakayahang magbayad ng maitrikula si Ante, at nakapag-enroll lamang sa bisa ng promissory note. Kilalang lider-aktibistang nagsusulong ng karapatang-tao si Ante sa loob at labas ng kampus. Bakit tututulang makapaglingkod bilang tagapangulo ng USC ang mag-aaral na binoto at pinili ng kalakhan ng bilang ng mga estudyante sa UPLB? Kinukuwestyon ng CEB ang pagiging lehitimong estudyante ni Ante dahil lamang nahihirapan itong makabayad ng mahal na matrikula gaya ng mga kapwa niya mag-aaral sa UPLB.

Asahang magiging mas marahas pa ang mga pangyayari sa UPLB--malayo sa pagiging "peaceful." Ang UPLB ay nasa kalingkingan lamang, pero malinaw nitong sinasalamin ang pangkalahatang pangyayari sa kanayunan, sa lipunan.