2012/04/30

Reading Program: Abril 2012 sa Ilalim ng Rehimeng US-Aquino

Maligalig ang nagdaang buwan ng Abril, indikasyon ng lumalalang kondisyon sa ilalim ng administrasyong US-Aquino. Narito ang listahan kasama ang ilang kaugnay na artikulong tumatalakay at naglilinaw sa mga isyung ito:

1. Hinggil sa Scarborough Shoal, sa gulo sa pagitan ng Pilipinas at Tsina, at sa pangingialam ng Estados Unidos, maiging basahin ito at ito.

2. Mahalagang balikan at gunitain ang ikasiyam na anibersaryo ng pagpatay kina Eden Marcellana, human rights worker at Eddie Gumanoy, lider-magsasaka, parehong taga-Timog Katagalugan, sa pamamagitan ng pagbisita rito.

3. Para sa mga nagtatanong kung bakit dapat tutulan at pigilan ang Visiting Forces Agreement at Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, mahalagang basahin at pagnilayan ito at ito.

4. Bakit dapat iboykot ang SM? Mababasa ang ilang mga sagot dito, dito, dito, at dito.

5. At ano ang hindi ipinapakita ng mainstream media hinggil sa marahas na demolisyon sa Silverio Compound? Narito, dito at dito  ang ilang kasagutan.