2012/05/05

Pagpupugay kay Salvatus: Ilang Tala Hinggil sa Kanyang “Model City”

Dapat batiin si Mark Salvatus sa matagumpay niyang eksibisyong may pamagat na Territories, naglalaman ng tatlong gawa: “Model City,” “Haiku,” at “Wannabes,” makikita sa Ateneo Art Gallery hanggang sa katapusan ng Abril 2012. Sa tatlong nabanggit, pinakanatatangi ang “Model City.” Ito at kung paano naging matagumpay ang maylikha sa pagsusulong ng pinakapaborableng pilosopiya batay sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon, ang siyang tatalakayin sa papel na ito.

Pinakamataas na pagpupugay ang dapat igawad kay Salvatus kaugnay ng kanyang “Model City,” isang multimedia installation. Yari ito sa mga imahen ng gusaling may iba’t ibang disenyo, ginupit mula sa ipinamimigay na katalogo ng ahente ng mga real estate developer. Nakapatong ang mga two-dimensional na gusali sa manipis na tablang bilog, walang katapusang umiikot sa harap ng CCTV camera na tahimik lamang na nagmamasid. Maririnig mula kung saan ang mapang-akit na tinig na nangangako ng “good life,” “affordable luxury,” at “brighter future.”

Kami ay nalulugod sapagkat sinadya man o hindi, sa pamamagitan ng “Model City” ay epektibong naipaabot ni Mark Salvatus sa aming target market—ang tinatawag na “premium middle market”— ang mensahe ng isang dakilang layunin: “to be a leading developer of world-class residences in the Philippines, uplifting Filipino lifestyles into one that is convenient, upscale yet affordable, and environment friendly.”

Dagdag pa, “[We] …believe that we’re doing a social service. We want to help enrich our homebuyers with their good investments. Apart from having a good home in strategic areas of the metropolis, we are encouraging more people in Philippine society to own properties and homes, therefore helping them have a personal stake in the growing economy. This is one way to help strengthen social stability and to boost a larger affluent middle-class so essential to a strong democracy.”

Layunin naming ihanda ang mga young professionals at sa kalauna’y maging kaisa sila sa pagpapatag ng mas matatag na ekonomya sa hinaharap. Naniniwala kaming matalinong investment ang kailangan ng matalinong kabataang propesyunal. Sa halip na mga gadget o kotse, na habang tumatagal ay bumababa ang halaga, di hamak na mas wais ilaan ang ipon sa mas mahalagang investment tulad ng kumbinyente, magara at dekalidad na kondominyum—ito ang aming pilosopiya na siya namang tumutugma sa konsepto ni Mark Salvatus. Ayon sa kanya, “I created my own model city using the pictures of the building. Presenting it like a scale model of a future city…” Kami ang lumikha ng mga larawang ginamit ni Salvatus sa kanyang modelo. Ang “future city” sa isip ni Salvatus ay ang mismong bisyon namin. At hindi na kailangang maghintay pa nang matagal para sa katuparan nito.

Bawat elemento sa “Model City” ni Salvatus, tugma sa aming mga misyon. Isa-isahin natin ang mga ito:

Mga ginupit na larawan ng mga gusali mula sa aming brochure at ang CCTV camera. Una sa aming misyon: “To ensure that homebuyers enjoy the best value for their investment with an upscale lifestyle, generous amenities, and a safe, secure, and friendly neighbourhood.” Tugma ito sa ipinakitang maayos, masinop at pinag-isipang pagkakasalansan ng mga small-scale na gusali sa instalasyon ni Salvatus. At ang paglalagay ng mga CCTV camera sa mga estratehikong lugar ay tugon namin sa usapin sa seguridad, na siya namang magiging kongkretisasyon ng simbolikong CCTV camera ni Salvatus.

Ang tila walang katapusang pag-ikot ng bilog na tablang pinagpapatungan ng mga gusali ay simple ngunit malikhaing representasyon ng ikalawa naming misyon: “To provide an excellent after-sales and maintenance service that will preserve and enhance the long-term value of the residences.” Pinatutungkulan ng mekanikal at tuluy-tuloy na pag-inog ang pangmatagalang serbisyong nais naming maisakatuparan para sa aming mga kliyente.

Ang mapang-akit na tinig na nangangako ng “good life,” “affordable luxury,” at “brighter future” na mula sa kung saan ay itinuturing naming may kinalaman sa huling misyon: “To assist and nurture the communities in which it operates by progressively building on our role as responsible corporate citizen.” Ang tila nangungumbinsing tinig ay may kakayahang magbigay-diin sa pagiging “responsible corporate citizen.” Halimbawa, tinitiyak naming mayroon kaming mga kaukulang permit (tulad ng barangay clearance, location clearance, environment clearance, building permit atbp.) mula sa lokal na pamahalaan bago pa man pasimulan ang konstruksyon ng mga kondominyum.

Ang imaheng naka-project sa dingding ay pangitain ng mapayapa at masaganang hinaharap, ng pangarap ng bawat kabataang propesyunal. Ito ang aming bisyon, isang biyaya. Minsang tinanong ako kung ano ang sikreto ng aking tagumpay. Ang aking tugon: “God. It’s all the blessings of God.” At si Salvatus? Itinuturing ko siyang blessing.