2013/04/19

Art na Walang Silbi

"Paintings are not done to decorate apartments; they are instruments of attack and defense against the enemy." -Pablo Picasso

"Since art is interest-linked because of the social origins and institutions of its creators, it is never devoid of ideological content." -Alice Guillermo Ang art na walang silbi ay iyon lamang may pakinabang sa kasalukuyang kabulukan, iyong nagpapakanyutral kundi man nagtatanggol sa kaayusan at aspirasyong burgis; iyong lutang sa materyal na kondisyon ng lipunan at iyong mapagmataas; iyong nagpapanggap na may malalim na laman--nagtatangkang ipaliwanag (o palabuin) ang buhay at ipagdiwang ang kamatayan--pero ang totoo'y wala naman talagang kahulugan.

Magiging tanyag ang mga ganitong uri ng sining, kikilalanin ito ng mga institusyong pangkultura; mamamayagpag ang ganitong sining at ang kanilang mga tagalikha, sa loob at labas ng bansa. Sila'y pararangalan nang maraming ulit. Ilalathala ang kanilang tagumpay (o kabulastugan) sa malalaking pahayagan; itatala ang kanilang pangalan sa teksbuk at sila'y dadakilain ng kanilang mga tagahanga hanggang kamatayan.


Hindi nila kilala ang Masa. At tila hindi sila interesadong matuto mula sa mga ito. Maaari ring inaakala nilang higit silang nakauunawa kaysa sa mga ito.

Hindi nila kinikilala ang kasaysayang hinubog/hinuhubog ng mga karaniwang tao--ng mga taong nagtanim ng kanilang kakainin, nagtimpla ng kanilang hazelnut frapuccino, naghakot ng kanilang basura, nag-is-is ng kanilang banyo, nanahi ng kanilang Fred Perry shirt, nag-assemble ng kanilang MacBook Air, nag-deliver ng kanilang Inquirer, nagkumpuni ng kanilang bubong. Tila hindi nila naaarok na ang mga karaniwang taong ito, ang kanilang kolektibong lakas-paggawa, ang dahilan kung bakit ang mga artist ay nagkakaroon ng maraming libreng oras--oras na ginagamit sa paggawa ng art na wala namang silbi, at tumutugon lamang sa kapritso ng iilan.