2013/11/11

Pagtanda, Pudenda, at Pedopilya

                                                                                             Babae, masipag,
                                                                                             Hindi bababa sa trenta anyos ang edad.
                                                                                             Hindi tataas sa minimum wage ang bayad.

                                                                                             Dalaga, marikit,
                                                                                             Sabik sa overtime at di-nagkakasakit.
                                                                                             Baon sa utang at Koreanovela fanatic.
                                                                                                      
                                                                                                    -sipi mula sa "Wanted:
                                                                                                      Hi-Speed Sewer" ni Axel PinpinSa napipintong dapithapon ng monopolyo-kapitalismo, tila hindi pa nauubusan ng ideyang ilalako ang mga kapitalista, katuwang ang pangmadlang midya, para masegurong tuluy-tuloy ang pasok ng tubo. Sa punto de bista ng mga kapitalista, kapuri-puri ang pinakabagong produktong ineendoso ngayon ni Anne Curtis.

Hindi lamang makapaglilinis at makapagpapabango kundi makapagbabata pa nga sa ari ng nagkakaedad na babae. Ito ang pangakong tulong ng multinasyonal na korporasyong Sanofi-Aventis sa kanilang mga konsyumer. Bukod sa pagpapanatiling bata sa kanilang mukha at katawan, kailangan na ring alalahanin ng mga kababaihan kung paano mananatiling bata, makinis, at malambot ang kanilang genitalya.

Para sa iyong pudendum: pampabata ng pundilyo. (Source)

Sa kanilang mga press release at TV ad, ganitong ideya ang kanilang ipinangangaral: "The need for younger, healthy looking skin is a common standard for beauty among women even in the intimate area, hence the promise of soft, supple and firmer skin in the most intimate area of the body is an alluring benefit to consumers." (2013) Sa pamamagitan ng pagsasabing isang pangangailangan (need) ang pagkakaroon ng batang kutis, nagiging madali ang pagpapatanggap sa makakapitalistang pamantayan ng lakas at ganda (strength and beauty). Sa isang neokolonyal na bansang pugad ng laksa-laksang reserba ng lakas-paggawa, napakamahalagang mapanatili ng manggagawang babae ang kanyang lakas, o kaya'y ang kanyang bata at masiglang anyo. Sa pamantayan ng kapitalista, ang mas bata ay mas malakas. Ganito rin ang pananaw ni Kathy Bayer (2004) sa konteksto ng kanyang bansa: "In a capitalist society such as America, where an individual's worth is often measured by his/her capacity to produce, energy is highly valued. Not only do the young have more years ahead of them to work, but it is assumed that they are more productive during actual working hours. In producing themselves as workers, individuals become commodities, and a youthful appearance can increase their exchange value in the job market." Sang-ayon ako sa sinabi ni Bayer na ito at ang nagkalat na batang imahen ng kababaihan sa midya, ang mga dahilan kung bakit tila isang di-nauubusang balon ng kita ang anti-aging market. Paliwanag pa niya:
On a grand scale, capitalism seeks to surpass any boundaries that may impede its growth, whether they are geographic, religious or traditional. On an individual level, particularly in the case of the anti-aging trend, capitalism pushes for the resistance of human-natured obstacles that may impede its growth. The exploitation intrinsic to capitalism draws the most from workers’ time in the production cycle and welcomes pressures felt by workers to perform with youthful vitality. Workers are motivated to resist the signs of the biological aging process because they believe that displaying the ability to work at youthful production levels is in their best interests. In this case, a youthful appearance signifies high productivity. (2004)
Kung kaya't hindi na rin nakakagulat nang ilabas sa merkado ang feminine wash na nakapagpapaputi, sunod namang ipinakilala ang feminine wash na nakapagpapabata. At para sa kapitalista, hindi na sapat ang maganda at batang mukha, isang pangangailangan na rin ang pagkakaroon ng genitalyang batang-tingnan.

Anne Curtis: ang mukha ng pekpek na mukhang bata. (Source)

Sa ganitong kaayusan, tila mismong ari ng babae ay isang capital investment--makinang pinaglalaanan ng kapital para lumikha ng mas masaganang reserba ng mga manggagawa. Mas bata, mas mabenta. Parang si Anne Curtis--bata, masipag, malakas, at hindi mapili sa trabaho--ang mukha ng maraming produkto/endorsement, bukod sa panghugas-puki at mga produktong pampaganda, inilalako rin ng dalaga pati alak, bangko at kondominyum.

Kung tutuusin, itong obsesyon sa pinabatang ari ng babae ay hindi naman bago. Madalas na itong natutunghayan sa pornograpiya. Ang pagpapakita sa ahit/kinalbong ari ng babae ay pangkaraniwan sa mga porn video. Ang karaniwang paniwala ay  ganito: ang pekpek na hindi natatakpan ng bulbol ay mas mukhang bata, at kung gayo'y mas kaakit-akit. May interesanteng pagmumuni-muni si Jerry Saltz (w.p.) tungkol dito: "The shaved, waxed, trimmed and otherwise depilated female pubis that has become a cultural norm might be called a Pandora's box of conflicting fears and desires. On the one hand, there's the fear of hair or chaetophobia. Hair is a sign of maturity and strength, which far too many men find scary in women. Removing pubic hair may be a wish to infantilize women -- to make them look more like little girls. Which, if taken further, comes uncomfortably close to pedophilia--" na siya namang magpapaalala sa atin kung bakit isang 10-taong gulang na (birtwal na) batang babae ang naging mukha ng pandaigdigang prostitusyon.

Si Sweetie: bata, masigla, at higit sa lahat, hindi nagrereklamo. (Source)

Sa maiksing bidyo-dokumentaryo, ganito ang sinabi hinggil sa mga akusado: "They don't have to travel to countries like the Philippines to abuse children." Hindi ba't ganito ang Imperyalismo? Para mapagsamantalahan, hindi na kinakailangang maging direktang kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas.Mga sanggunian

Bayer, Kathy. 2004. "The Anti-Aging Trend: Capitalism, Cosmetics and Mirroring the Spectacle." Naakses sa http://gnovisjournal.org/files/Kathy-Bayer-Anti-Aging-Trend.pdf noong 11 Nobyembre 2013.

"Feminine wash combines vitamin E and collagen."  2013. mula sa The Philippine Star. Naakses sa http://www.philstar.com/science-and-technology/2013/10/17/1245962/feminine-wash-combines-vitamin-e-and-collagen noong 11 Nobyembre 2013.

Saltz, Jerry. w.p. "Pudenda Agenda." Naakses sa http://www.artnet.com/magazine/features/saltz/saltz4-10-02.asp noong 11 Nobyembre 2013.