Posisyon/Eksposisyon

Pangmadlang midya bilang aparatong ideolohikal ng Estado
               Ano ang papel ng manonood?
               Bakit kailangang magbasa?
               Ang problema sa "Sirena" ni Gloc-9
               Inisyal na pagbasa sa linyang pampulitika ng "Kaleidoscope World" at "Kaleidoscope Forever More"       
               Kapag kapitalista ang nanawagan ng "Save the World"
               Pag-ibig ayon kay Ronald McDonald
               Fresh U, F.U.!
               Underdog style: paboritong posisyon ng mga 'presidentiables'
               Hypermasculinity sa utong ni Big Brother
               Sa panggagagad ni Michelle Obombshell
               Ang paglilipat ng imahen ni Ate Guy kay Gloria Macapagal-Arroyo
               Mga babala ng Biyernes Trese
               Talentado
               'Fashionalism'

Wika, globalisasyon, at mis-edukasyon
               Hindi tayo titigil sa pagsusulong ng mga pinakabatayang karapatan
               Labis na paghanga, burgis na pagdakila
               Binaliktad mo ang mga titik sa iyong pangalan, Ian Maderazo
             
Babae, kalakal, at katawang neo-kolonyal
               Ang pekpek ng mga Indio
               Pagtanda, pudenda, at pedopilya
               Ang babae ayon sa Google
               Ang babae sa political ad

Panitikan, sining-biswal, at politika
               Ano'ng tula?
               Ano bang dapat isulat?
               Mga dagli at Noynoy
               Si Orly Marcellana: Magsasakang aktibista
               Para sa ika-21 Gawad Genoveva Edroza Matute (Part 1Part 2)
               Para sa ika-22 Gawad Genoveva Edroza Matute: Kumpetisyon sa Pagsulat ng Maikling Kuwento
               Pahabol na pagbati Ka Eddik Serrano sa mga kasama ngayong buwan ng kababaihan
               Panitikan ng karaniwan
               Art na walang silbi
               Can't the artist work with the community?
               Kailangan ba ng masa ang sining? (Part 1, Part 2)
               Bakit sinusunog ang effigy?
               Paano gumawa ng effigy?
               Editorial cartoon, isang makauring anyo ng propaganda             
               Bakit laging politikal ang mga editorial cartoon?
               Mural, extramural: Kung bakit hindi literal na nasa pader ang mga protest mural sa Pilipinas
               Ilang tala hinggil sa sining at propaganda sa kalunsuran sa panahon ng terminal na krisis-panlipunan
               Dalawang uri ng tagapaglikha
               Advancement: On Caloy Gernale's "Sal_t"
               On Caloy Gernale's "Allegories and Allergies"
               Notes on Caloy Gernale's "On this site will rise"